KARBY KUBER 
Ørndrupvej 50, 7960 Karby
 mail: karbykuber@gmail.com 
 
 
Hvis du/I har relevante ting ang. Karby Kuber kan du/I lægge det på Facebook-siden.
 
  
 
 
@MIDIsign