Bestyrelse

Formand:
Henning Jespersen  Tlf.: 9776 1281
 
Øvrige medlemmer:
Finn Olsen
Jørgen Kudsk
Hans Jørgen Pedersen
Søren Christensen
 
Suppleant:
Jens Mogensen
 
 
@MIDIsign