Bestyrelse

Formand:
Ivan Dahl  Tlf.: 21979669
 
Øvrige medlemmer:
Uffe Korsgaard
Hanne Sørensen
Rie Mogensen
Søren Christensen
 
Suppleant:
Jens Mogensen
 
 
@MIDIsign