Bestyrelse

Formand:
Henning Jespersen  Tlf.: 42183387
 
Øvrige medlemmer:
Finn Olsen
Ivan Dahl
Rie Mogensen
Søren Christensen
 
Suppleant:
Jens Mogensen
 
 
@MIDIsign